Chọn hình nền
background-image  
background-image  
background-image  
background-image  
background-image  
background-image  

※ Thêm một ô bằng cách kéo ô đó khỏi danh sách ô.

※ Nhấp đúp vào ô sẽ xóa ô đó.

chiều rộng lưới ô       (chiều rộng tối đa)
left  

Trái

right  

phải

grid_snap  

lưới

element_snap  

chiều rộng

not_use_snap  

None

   
 
 
reset  

đặt lại

left_background  
right_background  
* dụng và đơn vị ô là mm.
số ô được sửWORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close