현재 위치
  1. Home
  2. Chứng chỉ

Chứng chỉ

로고1

"Doanh nghiệp ngành xây dựng đầu tiên của Hàn Quốc"
Giải đặcbiệt công nghiệp
y tế Hàn Quốc
Hạng mục phòng ngừa các
bệnh do môi trường
(viêm da dị ứng, hội chứng nhà mới, viêm da, hen xuyễn…)

로고2

Bằng sáng chế số-10-1735615
Bằng sáng chế số-10-1497027
Bằng sáng chế số-10-1890202
Bằng sáng chế số-10-1749736

로고3

Được chọn là sản phẩm mới
sáng tạo cho năm 2019 bởi
Mạng lưới AMC tại Hoa Kỳ

로고4

Giấy chứng nhận về
trung tâm nghiên cứu
trực thuộc doanh nghiệp

로고5

Được chọn là vật liệu xây
dựng tuyệt vời do Viện kiến
trúc sư Hàn Quốc đề xuất

로고6

ISO 9001:2015 Chứng nhận
ISO 14001:2015 Chứng nhận

로고7

Giấy xác nhận doanh nghiệp venture

로고8

Giấy chứng nhận được chọn
là doanh nghiệp khai
mầm của Tổng cục mua sắm công

로고9

Sản phẩm tốt của Hàn Quốc HIT 500

로고10

Vật liệu xây dựng thân
thiện với môi trường

로고11

Được chọn là một công ty chuyên
về các bộ phận vật liệu

로고12

Giải thưởng cao Seoul
IECO BLOCK
IECO PHOTO BLOCK

로고13

Chống cháy cấp A-1
(cấp độ chống cháy
cao nhất của Châu Âu)

로고14

Các vật liệu xây dựng được chọn
lọc được khuyến nghị để ưu
đãi mua các phát minh xuất sắc

로고15

Được Người tiêu dùng bình
chọn là Sản phẩm Xanh của
Năm trong 3 năm liên tiếp

로고16

KAIST đối tác tiếp thị toàn cầu

로고17

Buy jeon-ju Sản phẩm tuyệt vời

로고18

Đối tác Tiếp thị Toàn
cầu của Đại học Bang Texas

로고19

Được Bộ Doanh Nghiệp Liên
Doanh Vừa và Nhỏ bình chọn là
sản phẩm có thành tích xuất sắc
WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close