Gạch IECO 韓
Sản phẩm được thiết kế hoa văn nổi với hoa sắt cửa sổ truyền thống phương đông được thiết kế đồ họa hiện đại
IEH01 IEH02 IEH03 IEH04 IEH05 IEH06
Màu Trắng · Vàng (Ochre) · Xám (than)
Size 250 * 250 * 12.5(mm)
0.82 * 0.82 * 0.041(ft)
Cấu hình 1BOX/16EA(1000 * 1000)(mm)/1㎡
1BOX/16EA(3.280 * 3.280)(ft)/1㎡
Trọng lượng ±1kg
IECO Block(cây cố)
IEB01
Màu Trắng · Vàng (Ochre) · Xám (than)·Thau(IEB01)
Kích thước 200 * 200 * 15(mm)
0.656 * 0.656 * 0.049(ft)
Cấu hình 1BOX/25EA(1000 * 1000)(mm)/1㎡
1BOX/25EA(3.280 * 3.280)(ft)/1㎡
Trọng lượng ±1kg
Gạch IECO Hangeul
IEHG01 IEHG02 IEHG03 IEHG04 IEHG05 IEHG06 IEHG07
IEHG08 IEHG09 IEHG10 IEHG11 IEHG12 IEHG13 IEHG14
Màu Trắng · Vàng (Ochre) · Xám (than)
Kích thước 200 * 200 * 15(mm)
0.656 * 0.656 * 0.049(ft)
Cấu hình 1BOX/25EA(1000 * 1000)(mm)/1㎡
1BOX/25EA(3.280 * 3.280)(ft)/1㎡
Trọng lượng ±0.6kg
Gạch IECO Hockddugi
IEB02
Màu Trắng · Vàng (Ochre) · Xám (than)
Kích thước 195 * 95 * 15(mm)
0.639 * 0.311 * 0.049(ft)
Cấu hình 1BOX/50EA(975 * 950)(mm)/0.92㎡
1BOX/50EA(3.198 * 3.198)(ft)/0.92㎡
Trọng lượng ±0.25kg
IECO Mini Block
IEB05
Màu Trắng · Vàng (Ochre) · Xám (than)
Kích thước 120 * 120 * 10(mm)
0.393 * 0.393 * 0.032(ft)
Cấu hình 1BOX/64EA(960 * 960)(mm)/0.92㎡
1BOX/64EA(3.149 * 3.149)(ft)/0.92㎡
Trọng lượng ±0.15kg
IEB03 IEB04
Kích thước 500 * 300 * 10(mm)
1.64 * 1.64 * 0.032(ft)
Kích thước 600 * 400 * 10(mm)
1.968 * 1.312 * 0.032(ft)
Cấu hình 1BOX/06EA(500 * 300)(mm)/0.9㎡
1BOX/06EA(1.640 * 0.984)(ft)/0.9㎡
Cấu hình 1BOX/04EA(600 * 400)(mm)/0.96㎡
1BOX/04EA(1.968 * 1.312)(ft)/0.96㎡
Trọng lượng ±1.5kg Trọng lượng ±2kg
Thông số chung
Màu Trắng · Vàng (Ochre) · Xám (than)
Trọng lượng 0.9 ± 10% KG
IES01 IES02 IES03 IES04 IES05
Mục IES01 IES02 IES03 IES04 IES05
Màu Trắng · Vàng (Ochre) · Xám (than)
Kích thước 150 * 150(mm) / 0.492 * 0.492(ft)
200 * 200(mm) / 0.656 * 0.656(ft)
150 * 150(mm) / 0.492 * 0.492(ft)
500 * 300(mm) / 1.640 * 0.984(ft)
150 * 150(mm) / 0.492 * 0.492(ft)
250 * 250(mm) / 0.820 * 0.820(ft)
Cấu hình 1BOX
150 Kích thước : 36EA(900 * 900)mm/0.81㎡
0.492 Kích thước : 36EA(2.952 * 2.952)ft/0.81㎡
200 Kích thước : 25EA(1000 * 1000)mm/1㎡
0.656 Kích thước : 25EA(3.280 * 3.280)ft/1㎡
1BOX
150 Kích thước : 36EA(900 * 900)mm/0.81㎡
0.492 Kích thước : 36EA(2.952 * 2.952)ft/0.81㎡
500 Kích thước : 8EA(1000 * 900)mm/0.9㎡
1.640 Kích thước : 8EA(3.280 * 2.950)ft/0.9㎡
1BOX
150 Kích thước : 16EA(900 * 900)mm/0.81㎡
0.492 Kích thước : 16EA(2.952 * 2.952)ft/0.81㎡
250 Kích thước : 8EA(1000 * 1000)mm/1㎡
1.640 Kích thước : 8EA(3.280 * 3.280)ft/1㎡
thickness 150 Kích thước : 26mm
0.492Kích thước : 0.085ft
200 Kích thước : 48mm
0.656 Kích thước : 0.157ft
150 Kích thước : 29mm
0.492 Kích thước : 0.095ft
200 Kích thước : 40mm
0.656 Kích thước : 0.131ft
150 Kích thước : 15mm
0.492 Kích thước : 0.049ft
500 Kích thước : 25mm
1.640 Kích thước : 0.082ft
150 Kích thước : 34mm
0.492 Kích thước : 0.111ft
250 Kích thước : 39mm
0.820 Kích thước : 0.127ft
150 Kích thước : 20mm
0.492 Kích thước : 0.111ft
250 Kích thước : 20mm
0.820 Kích thước : 0.065ft
Trọng lượng 150 Kích thước: ±0.4kg
200 Kích thước : ±1kg
150 Kích thước : ±0.2kg
500 Kích thước : ±2.2kg
150 Kích thước : ±0.6kg
250 Kích thước : ±2kg
150 Kích thước: ±0.4kg
250 Kích thước : ±1kg
Thuyết minh sản phẩm Các hoa văn đơn điệu được thiết kế vân nôi, vân chìm tạo cảm giác 3D, tùy theo sự sắp xếp mà có thể biểu diễn nhiều không gian với các phong cách đa dạng.

Gạch ảnh nhưng vẫn đáp ứng các chức năng như điều chỉnh độ ẩm, khử các chất độc hại, khử mùi, tăng cường hệ miễn dịch, chống côn trùng và hiệu quả tỏa hương.
In ảnh bằng mực tự nhiên trên nền gạch. Do đặc tính của chất liệu, ảnh có thể bị xước hoặc vỡ nếu tác dụng lực mạnh hoặc cào xước.

Gạch ảnh/Gạch nghệ thuật ieco

Có 4 loại gạch nền cơ bản.
 • 150 * 150 * 10 (mm)
  0.492 * 0.492 * 0.032(ft)
 • 200 * 200 * 10 (mm)
  0.656 * 0.656 * 0.032(ft)
 • 250 * 250 * 10 (mm)
  0.820 * 0.820 * 0.032(ft)
 • 300 * 300 * 10 (mm)
  0.984 * 0.984 * 0.032(ft)
 • Kích thước tối thiểu cơ bản của ảnh
  là 600*600*10(mm) / 1.968*1.968*0.032
  Xin vui lòng tham khảo.
Độ bóng Không bóng
Đặt hàng sản xuất Có thể sản xuất nếu có file gốc (độ phân giải cao) của các ảnh như ảnh cưới, ảnh phong cảnh, ảnh thôi nôi tự chụp, ảnh của các tác giả yêu thích.
Xin vui lòng để lại lời nhắn tại mục liên hệ, chúng tôi sẽ tư vấn tận tình cho khách hàng.

Ảnh ieco/Ảnh công trình sử dụng gạch nghệ thuật

Kích thước khối gạch
200 * 200 * 10(mm) / gồm 9 mảnh (3*3)
0.656 * 0.656 * 0.032(ft) / gồm 9 mảnh (3*3)
Tổng kích thước
600 * 600 * 10(mm)
1.968 * 1.968 * 0.032(ft)
Kích thước khối gạch
200 * 200 * 10(mm) / gồm 4 mảnh (2*2)
0.656 * 0.656 * 0.032(ft) / gồm 4 mảnh (2*2)
Tổng kích thước
400 * 400 * 10(mm)
1.312 * 1.312 * 0.032(ft)
Kích thước khối gạch
200 * 200 * 10(mm) / gồm 24 mảnh (6*4)
0.656 * 0.656 * 0.032(ft) / gồm 24 mảnh (6*4)

Tổng kích thước
1200 * 800 * 10(mm)
3.937 * 2.624 * 0.032(ft)
Kích thước khối gạch
200 * 200 * 10(mm) / gồm 9 mảnh (9장)
0.656 * 0.656 * 0.032(ft) / gồm 9 mảnh (9장)
ổng kích thước
600 * 600 * 10(mm)
1.968 * 1.968 * 0.032(ft)
Kích thước khối gạch bên trái
300 * 300 * 10(mm) / Hết hàng
0.984 * 0.984 * 0.032(ft) / Hết hàng
Kích thước khối gạch bên phải
300 * 300 * 10(mm) / gồm 9 mảnh (3*3)
0.984 * 0.984 * 0.032(ft) / gồm 9 mảnh (3*3)
Tổng kích thước
600 * 600 * 10(mm)
1.968 * 1.968 * 0.032(ft)