2019 Maison Ofze Paris, Pháp (18-22 tháng 1)

Tham gia triển lãm hàng tiêu dùng cao cấp NY NOW
2018년 October 26일
Triển lãm hàng tiêu dùng Frankfurt ambiente 2019 (8-12 / 2/2019)
2020년 February 26일

Bắt đầu từ năm 1980, triển lãm được tổ chức tại Maison of Paris, Pháp, được tổ chức hai lần một năm.
Ineco Co., Ltd. đã tham dự Paris Maison Objet, được tổ chức vào nửa đầu năm 2019 và đã báo cáo công nghệ đáng tự hào của Hàn Quốc với thế giới.

 

 

Đây là một cuộc triển lãm kéo dài năm ngày, vì vậy nhiều người đã thể hiện sự quan tâm của họ.
Hãy để tôi giải thích sự phổ biến bùng nổ trong tin tức ngắn này, tôi không biết làm thế nào để thiếu ~ ~
Tôi nên hoàn thành Maison Ofze Paris, Pháp nổi tiếng thế giới.
Chúng tôi sẽ xin lỗi một lần nữa vì những tin tức muộn màng và hẹn gặp lại lần sau.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *