Tham gia triển lãm hàng tiêu dùng cao cấp NY NOW

2018.07.31 Tham gia Triển lãm Hàng tiêu dùng Las Vegas
2018년 October 26일
2019 Maison Ofze Paris, Pháp (18-22 tháng 1)
2020년 February 26일

  

Nó đã được thu hút bởi nhiều người mua bằng cách tham gia vào cuộc triển lãm hàng tiêu dùng cao cấp được tổ chức tại New York, Mỹ, và nó là hội chợ được đề xuất để cho INECO tin tức từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc. INECO, người tham gia NY NOW Show, một trong những triển lãm khó tham gia nhất, đang làm việc để phát triển thị trường nước ngoài.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *