Mạng lưới mua hàng xanh đã chọn ‘Sản phẩm xanh năm 2018 của năm’ tại Hàn Quốc

Thành phố Jeonju, Thị trường tiên phong ở nước ngoài Sản phẩm và công nghệ xuất sắc
2018년 July 11일
2018.07.31 Tham gia Triển lãm Hàng tiêu dùng Las Vegas
2018년 October 26일
Mạng lưới mua hàng xanh của Hàn Quốc Ủy ban lựa chọn sản phẩm xanh năm nay (Chủ tịch đồng lựa chọn Lee Deok-seung, Jeon In-soo) đã chọn 27 sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường là ‘2018 Hàn Quốc Sản phẩm xanh của năm “và đã tổ chức lễ trao giải tại khán phòng của trụ sở Yakult tại Hàn Quốc hiện nay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *