[2018.02] INECO tham gia Hội chợ hàng tiêu dùng mùa xuân Birmingham 2018 SPRINGFAIR

[2018.01.19]INECO 2018 NAHB INTERNATIONAL BUILDERS SHOW IN ORLANDO USA
2018년 January 19일
Chúng tôi đã cài đặt sản phẩm “IECO BLOCK” miễn phí cho phụ nữ.
2018년 April 30일

지난 4일부터 8일까지 영국 버밍햄 NEC(National Exhibition Centre)에서 열렸던 ‘2018 SPRINGFAIR- the market is open’의 인테리어 부문에 대한민국의 인에코가 참가했다.

버밍햄 춘계 소비재 박람회는 선물 및 판촉 용품, 완구, 가전제품, 인테리어 및 디자인 관련 업체 등 다양한 품목의 소비재를 전시하는 대형 전시회로 올해는 1만 여 평의 공간에서 45개국의 여러 업체들이 참가해 호황을 이뤘다.

기능성 친환경 건축내장재 전문업체인 인에코 신재무 대표는 이번 버밍햄 전시회에서 다양한 기능을 자랑하는 아이에코 포토/아트 블록과 아이에코 라이트 블록 등이 관람객들과 해외 바이어들에게서 뜨거운 호응을 얻었다고 발표했다.

한편 인에코의 제품들은 지난해 습도조절, 유해물질 및 냄새정화, 방충효과, 삼림욕 효과 등의 기능성을 인정받아 환경보건산업대상을 수상하기도 했다.

 

 

[ 저작권자 © 아시아뉴스통신. 무단 전재 및 재배포금지]

http://www.anewsa.com/detail.php?number=1278085&thread=10r02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *