[2017.12.01] [Ilsan] Triển lãm sản phẩm tuyệt vời G-FAIR [Seoul COEX] Cuộc thi sinh thái thân thiện, Triển lãm Fusion hỗn hợp Carbon JEC ASIA

2017 BMCT à DELHI INDE 인도델리 전시회 2017 12. 14 ~ 12. 17
2017년 November 22일
[2017.12.01] Được trao tặng giải thưởng khuyến mãi kinh doanh năm 2017 của INECO
2017년 December 1일

1. [일산] G-FAIR 우수상품 전시회전

 

 

2. [서울코엑스] 친환경 대전

 

3. JEC ASIA 탄소 복합소재 전시회

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *