[2017.12.01] Được trao tặng giải thưởng khuyến mãi kinh doanh năm 2017 của INECO

[2017.12.01] [Ilsan] Triển lãm sản phẩm tuyệt vời G-FAIR [Seoul COEX] Cuộc thi sinh thái thân thiện, Triển lãm Fusion hỗn hợp Carbon JEC ASIA
2017년 December 1일
[2017.12.01] Ảnh hưởng của thương mại hóa tùy chỉnh khởi nghiệp’
2017년 December 1일

Được trao tặng giải thưởng khuyến mãi kinh doanh năm 2017 của INECO

30일 오전 10시 서울 강남 코엑스에 그랜드볼룸에서 2017 벤처창업 진흥유공 시상식이 열렸다.

시상식은 국가 경제 발전과 일자리 창출에 기여한 벤처.창업자를 포항, 격려하는 취지로 마련되었으며 시상을 통해 국내 벤처기업의 사기 진작과 활성화 분위기 조성에 의의가 있다. 중소기업 벤처기업부 홍종학 장관님도 오셔서 도움을 주셨습니다.

이날 기능성 친환경 건축 내장재 전문기업인 주식회사 인에코(대표 신재무, 이하 인에코)가 중소기업 창업 활성화를 통해 국가산업발전에 기여한 공로를 인정받아 표창장을 수여 했다.

 

<출처 : “>http://www.anewsa.com/detail.php?number=1250776&thread=10r03>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *